Türkiye’deki glokom merkezlerinin OCT sorununa değinmek istiyorum bu yazımda. Birkaç glokom merkezi haricinde yaygın olarak klinikler oct cihazını retina merkezleriyle birlikte kullanmaktadırlar. OCT yazılımlarının tarihsel gelişimi öncelikle retina hastalıklarıyla başladığı için oct ile retina doktorları arasındaki bağ, glokom doktorlarına göre daha geleneksel, belki duygusal veya sahiplenici unsurlar içermektedir. Bu bağlamda kliniklere bir oct cihazı alınması gerektiğinde retina doktorlarının hangi aletin alınacağına karar vermesi doğal karşılanır.

Retina hastalıklarının takibinde oct’den anlık değerlendirme istenirken, glokom takibinde ise bir sürecin değerlendirmesi beklenir. Yani aynı aletten istenenler felsefik olarak farklı bakış açıları gerektirir.  Retina hastalıklarında istatistiki veri tabanı analizi gerekmezken, glokomda hem normatif data, hem de hastalığın süreci boyunca değişim analizi gereksinimi vardır. Glokom hastalarında tedavinin yönlendirilebilmesi için gerekli progresyon analizine hep aynı alet ile çekim yapılarak ulaşılabilmektedir. Retina hastalıklarında ise böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Glokom takibinde 4 mikronluk bir standart sapmanın üzerindeki değerler test güvenliğini kullanılamaz hale getirirken, retina takibinde görüntü kalitesi üzerine rijit bir yaptırım bulunmamaktadır. Özetle glokom ile ilgilenen doktorların bilgisayar yazılımına, iyi bir çekim kalitesine ve hep aynı aletle çekim yapmaya ihtiyaçları vardır. Retina ve glokom oct çıktılarını değerlendirirken kullandığımız farklı felsefik bakış açısı, bu iki merkezin farklı aletlere ihtiyacı olduğu gerçeğini de ortaya koymaktadır.

Diğer bir konu da hastaların glokom takiplerinde farklı merkezlerden yararlanma sorunudur. Bu sorun hem oct, hem de görme alanı progresyon analizlerinin yapılamaz hale gelmesine yol açmaktadır. Hele birçok farklı marka alet ile çekim yapılması ileride geliştirilebilecek veri transferiyle çekimlerin birleştirilebilme imkanını da ortadan kaldırmaktadır. Görme alanında daha önce bu sorunu yaşadık ve Türkiye’ye birçok farklı markada alet girimi yapıldı, bunların büyük kısmının hem süreç analiz programları yoktu, hem de az sayıda olduklarından diğer merkezlerde değerlendirilebilme olanağı bulunamadı. Korkarım aynı süreç oct çeşitlemesinde de yaşanacak. Glokom birimimizin bir şekilde “tavsiye edilen alet” tanımlaması yapması, en azından piyasadaki firma sayısını azaltmaya yönelik girişimde bulunması takip programlarının başarısını artırmak için faydalı olacaktır.

Tags:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close Bitnami banner
Bitnami